KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ, FAST, VŠB-TU OSTRAVA    227