EDUCATION
(Vzdělání)


 

2013-2018:

 • VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Department of Geoinformatics (CZ)
 • degree Bc. – degree programme Geodesy and Cartography, specialization Geoinformatics
 • bachelor work „Typology of Traffic Accidents at Intersections in Ostrava“
 • supervisor: Igor IVAN, assoc.prof., Ph.D.

2013:

 • VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering (CZ)
 • degree Assoc. Prof. – specialization Municipal Engineering and Construction
 • habilitation thesis: „Use of Video Analysis of Conflict Situations by the Evaluation of Inappropriately Designed Building Elements on Intersections“
 • habilitation lecture: "Traffic Calming on Municipal Roads"

2001 – 2002:

 • course University pedagogy for teacher-engineers according to European standards (CSVS Prague, CZ)
 • degree ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Education, 2003)

1998 – 2003:

 • VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport (CZ)
 • degree Ph.D. – specialization Transport Equipment and Technology
 • dissertation: „Appraisal of the Roundabouts Efficiency“
 • supervisor: Jan FOLPRECHT, assoc.prof., Ph.D.

1996 – 1998:

 • VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport (CZ)
 • degree MSc. – specialization Operation and Maintenance of Road Vehicles
 • diploma work: "Influence of Maximum Speed Limit 50 km/h in Municipalities“
 • supervisor: Jan FOLPRECHT, assoc.prof., Ph.D.

1992 – 1996:

 • VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering (CZ)
 • degree Bc. – specialization Mechanical Engineering

1988 – 1992:

 • Secondary Industrial School of Mechanical Engineering of Vsetin (CZ)
 • specialization Mechanical Design

1980 – 1988:

 • Elementary School Vyhlidka, Valasske Mezirici

 

(CZ ... Czech Republic)

 2013-2018:

 • VŠB-TU Ostrava, Hornickogeologická fakulta, Katedra geoinformatiky
 • titul Bc. – studijní program Geodézie a kartografie, obor Geoinformatika
 • bakalářská práce na téma „Typologie dopravních nehod na křižovatkách v Ostravě“
 • vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

2013:

 • VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
 • titul doc. – obor Městské inženýrství a stavitelství
 • habilitační práce na téma „Využití videoanalýzy konfliktních situací při hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách“
 • habilitační přednáška na téma "Zklidňování dopravy na místních komunikacích"

2001 – 2002:

 • kurz Vysokoškolská pedagogika pro učitele-inženýry podle evropských standardů (CSVŠ Praha)
 • titul ING-PAED IGIP (International Society for Engineering Education, 2003)

1998 – 2003:

 • VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy
 • titul Ph.D. – obor Dopravní technika a technologie
 • disertační práce na téma „Posouzení účinnosti okružních křižovatek“
 • školitel: doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D.

1996 – 1998:

 • VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy
 • titul Ing. – obor Provoz a údržba dráhových vozidel, specializace Provoz a údržba silničních vozidel
 • diplomová práce na téma „Vliv zavedení omezení maximální rychlosti 50 km/h v obcích“
 • vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D.

1992 – 1996:

 • VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
 • titul Bc. – obor Strojírenství

1988 – 1992:

 • Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
 • obor Strojírenská konstrukce

1980 – 1988:

 • Základní škola Vyhlídka, Valašské Meziříčí

 

   
   
   
   
   
  13/5/2021