WORK EXPERIECE
(Praxe)


 

since 2010:

 • Departmen t of Transport Constructions, Faculty of Civil Engineering, VSB - Technical University of Ostrava (CZ)
  • since 2018: Head of Department of Transport Constructions
  • 2012 - 2015, 2017 - 2018: Deputy Head of Department of Transport Constructions
  • 2010 - 2018: Secretary of Department of Transport Constructions
  • since 2013: Associate Professor
  • since 2012: Head of Laboratory of Traffic Engineering (http://kds.vsb.cz/ldi)
  • 2010 - 2013: Scientific Assistant Professor

2001 - 2009:

 • Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering, VSB - Technical University of Ostrava (CZ)
  • 2006 - 2009: Deputy head of Laboratory of Road Vehicles
  • 2003 - 2009: Head of Laboratory of Road Traffic
  • 2003 - 2009: Secretary of Institute of Transport (since 2005 Secretary for pedagogy, since 2009 Secretary for study)
  • 2003 - 2009: Scientific assistant professor 2001 - 2003: Assistant professor

1999 - 2002, 2010:

 • External lector of Center of Lifelong Education, VSB - Technical University of Ostrava (CZ)

1999:

 • External head of club Work with computer, Youth Centre Ostrava-Zabreh (CZ)

1998 - 2001:

 • Internal PhD student - Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering, VSB - Technical University of Ostrava (CZ)

(CZ ... Czech Republic)

 

 

 2010 - dosud (tučně aktuální):

 • Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  • 2018 - dosud: Vedoucí katedry dopravního stavitelství
  • 2012 - 2015, 2017 - 2018: Zástupce vedoucího katedry
  • 2010 - 2018: Tajemník katedry
  • 2013 - dosud: Docent
  • 2012 - dosud: Vedoucí Laboratoře dopravního inženýrství (http://kds.vsb.cz/ldi)
  • 2010 - 2013: Odborný asistent s vědeckou hodností

2001 - 2009:

 • Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  • 2006 - 2009: Zástupce vedoucího Laboratoře silničních vozidel
  • 2003 - 2009: Vedoucí Laboratoře silniční dopravy
  • 2003 - 2009: Tajemník institutu (od r. 2005 Tajemník pro pedagogiku, od r. 2009 Tajemník pro studium)
  • 2003 - 2009: Odborný asistent s vědeckou hodností
  • 2001 - 2003: Odborný asistent

1999 - 2002, 2010:

 • Externí lektor Střediska vzdělávání (Centrum celoživotního vzdělávání), VŠB-TU Ostrava

1999:

 • Externí vedoucí kroužku Práce s počítačem, Dům dětí a mládeže Ostrava-Zábřeh

1998 - 2001:

 • Interní doktorand – Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava

 

 

   
   
   
   
   
  13/5/2021