MEMBERSHIPS
(Členství)


 

 • Member of Scientific board, Faculty of Civil Engineering, VSB - Technical University of Ostrava (CZ)
   
 • Member of Branch boards of doctoral study programmes Civil Engineering and Geotechnics and Underground Engineering, Faculty of Civil Engineering, VSB - Technical University of Ostrava (CZ)
   
 • Member of editorial board of Czech Journal of Civil Engineering (https://cjce.cz/journal/about/editorialTeam) (CZ)
   
 • Member of INEER (International Network for Engineering Education and Research)
   
 • Member Czech Road Company (CZ)
   
 • (1997) Member of Economic Committee of the Student Chamber of Acadamic Senate (Faculty of Mecahnical Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, CZ, 1997)

(CZ ... Czech Republic)

 

 

  • člen Vědecké rady, Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

 • člen Oborových rad doktorských studijních programů Stavebního inžnenýrství a Geotechniky a podzemního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava

 • člen redakční rady časopisu Czech Journal of Civil Engineering (https://cjce.cz/journal/about/editorialTeam)
   
 • člen INEER (International Network for Engineering Education and and Research)
   
 • člen České silniční společnosti
   
 • (1997) člen ekonomické komise studentské komory Akademického senátu Fakulty strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava

 

   
   
   
   
   
  13/5/2021