TEACHING
(Výuka)


 

Teaching for Department of Transport Constructions, Faculty of Civil Engineering (FAST), VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic (since 2010):

 • Teaching of subjects for full-time and combined study:
  1. Actual Trends in Traffic Engineering
  2. Bachelor Thesis
  3. Traffic Safety on Roads
  4. Safety of Road and Railway Transport
  5. Traffic Safety
  6. Diploma Project
  7. Traffic Route II
  8. Traffic Engineering
  9. Traffic Engineering I
  10. Traffic Engineering II
  11. Traffic Modelling
  12. Traffic Signs and Traffic Management
  13. Inteligent Traffic Systems I
  14. Inteligent Traffic Systems II
  15. Intersections
  16. Legislative in Transport
  17. Human Factor in Transport
  18. Municipal Roads and Intersections
  19. Modelling of Traffic Flow
  20. Modelling of Traffic Demand
  21. Computer Design Support
  22. Computer Design Support II
  23. Project (Bachelor Study)
  24. Project (Master Study)
  25. Project I (Master Study)
  26. Psychology in Transport
  27. Rural and Municipal Roads
  28. Software in Transport
  29. Construction Machines and Mechanisms
  30. Systems of Road Traffic Control

Teaching for Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering (FS), VSB - Technical University of Ostrava, CzechRepublic (2001 - 2009):

 • Teaching of subjects for full-time and combineds tudy:
  • History of Transport and Transport Equipment
  • History of Science and Equipment in Transport
  • Transport and Transportation Systems
  • Transport Geography
  • Traffic Engineering I
  • Experimental Methods in Traffic Engineering
  • Methods of Transport Prognosis
  • Urban and Region Mass Transport
  • Traffic Management and Control I
  • Traffic Management and Control II
  • Year/Bachelor/Diploma Project
  • Systems of Combined Transport
  • Technical-Economical Analyses
  • Technology of Cargo and Store Operations
  • Traction Vehicles of Urban PublicTransport
  • Basics of Transport
  • Basics of Road Traffic Management and Control
 • Teaching of foreign students:
  • Elements of Organization and Controllingof Road Traffic (4 students fromLithuania, 1 student from Poland; 2007 - 2009)

 

 

 V rámci Katedry dopravního stavitelství, Fakulty stavební (FAST), VŠB-TU Ostrava (2010 - dosud):

 • Výuka předmětů prezenčního i kombinovaného studia (tučně jsou zvýrazněny aktuálně vyučované předměty):
  1. Aktuální trendy v dopravním inženýrství (FAST, VN2DIN, VN2DST) – př. + cv.
  2. Bakalářská práce (FAST, VB4DIN) – cv.
  3. Bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích (FAST, VB4DIN) – př. + cv.
  4. Bezpečnost silniční a železniční doprava (FAST, VN1DOP) – př. + cv. (část "Silniční doprava")
  5. Bezpečnost v dopravě (FAST, VN1SDS) + př. + cv. (část "Silniční doprava")
  6. Diplomový projekt (FAST, VN2DOP, VN2DOS) – cv.
  7. Dopravní cesta II (FS, SN1DTT-K) – př. + cv.
  8. Dopravní inženýrství (FAST, VB3DOS) – př. + cv.
  9. Dopravní inženýrství I (FAST, VB3DIN, VB3DOS) – př. + cv.
  10. Dopravní inženýrství II (FAST, VB3DIN) – př + cv.
  11. Dopravní modelování (FAST, VN1SDS) + př. + cv.
  12. Dopravní značení a organizace dopravy (FAST, VB4DIN) – př.
  13. Inteligentní dopravní systémy I (FAST, VN1DOP) – př. + cv.
  14. Inteligentní dopravní systémy II (FAST, VN2DOP, VN2DIN) – př. + cv.
  15. Křižovatky (FAST, VB4DIN) – př. + cv.
  16. Legislativa v dopravě (FAST, VB4DIN) – př.
  17. Lidský faktor v dopravě (FAST, VN2DOP, VN1DIN) – př. + cv.
  18. Městské komunikace a křižovatky (FAST, VB3DOS, VB3STA) – př. + cv.
  19. Modelování dopravního proudu (FAST, VN1DOP, VN1DIN) – př. + cv.
  20. Modelování dopravní poptávky (FAST, VN1DOP, VN1DIN) – př. + cv.
  21. Počítačová podpora projektování (FAST, VB3DOS) – cv.
  22. Počítačová podpora projektování II (FAST, VB4DOS) – cv.
  23. Projekt – Bc. (FAST, VB4DIN) – př. + cv. (od ak.r. 2011/12 jen cv.)
  24. Projekt – NMgr. (FAST, VN1DOP, VN1SDS) – cv.
  25. Projekt I – NMgr. (FAST, VN1DIN) – cv.
  26. Psychologie v dopravě (FAST, VB3DIN) – př. + cv.
  27. Silniční a městské komunikace (FS, SN1DTS) – př. + cv.
  28. Software v dopravě (FAST, VB3DIN) – cv.
  29. Stavební stroje a mechanismy (FAST, VB3DOS, VB3GEO) – př. + cv.
  30. Systémy řízení silniční dopravy (FAST, VN2DOP, VN2DIN) – př. + cv.

  V rámci Institutu dopravy, Fakulty strojní (FS), VŠB-TU Ostrava (2001 - 2009):

 • Výuka předmětů prezenčního i kombinovanéhostudia:
  • Dějiny dopravy a dopravní techniky (FS) –př. + cv.
  • Dějiny vědy a techniky v dopravě (FS) – př.+ cv.
  • Dopravní a přepravní systémy (FS) – př.+ cv.
  • Dopravní geografie (FS) – př. + cv.
  • Dopravní inženýrství I. (FAST) – př. + cv.
  • Experimentální metody v dopravníminženýrství (FS) – cv.
  • Metody dopravního prognózování (FS) –př.
  • Městská a regionální hromadná doprava(FS) – př. + cv.
  • Organizace a řízení dopravy I. (FS) – př. + cv.
  • Organizace a řízení dopravy II. (FS) – př. + cv.
  • Ročníkový/Bakalářský/Diplomový projekt (FS) – cv.
  • Systémy kombinované přepravy (FS) – cv.
  • Technicko-ekonomické rozbory (FS) – cv.
  • Technologie ložných a skladových operací (FS) – cv.
  • Trakční vozidla MHD (FS) – př. + cv.
  • Základy dopravy (FS) – cv.
  • Základy organizace a řízení silniční dopravy (FS) – př. + cv.
 • Výuka zahraničních studentů:
  • předmět "Elements of Organization and Controlling of Road Traffic" (4 studenti z Litvy, 1 student z Polska; 2007 - 2009)
   
   
   
   
   
  13/5/2021