BACHELOR THESES
(Bakalářské práce)


 

Zpracovávané (na FAST, VŠB-TUO):

 1. ANDRIS Lukáš. Analýza bezpečnosti provozu na křižovatce Betonářská - Hladnovská - Ciorova v Ostravě. 2021/22
 2. HUSTOPECKÝ Radim. Analýza bezpečnosti provozu na křižovatce Frýdecká - Výletní - Datyňská ve Vratimově. 2021/22
 3. MAZUROVÁ Timea. Analýza bezpečnosti provozu na křižovatce na ul. Paskovská v Ostravě. 2021/22
 4. JENČÍK Lukáš. Analýza bezpečnosti provozu na křižovatce Rooseveltova - Zikova v Olomouci. 2021/22 

Ukončené (na FAST, VŠB-TUO):

 1. RYŠKOVÁ Patricie. Posouzení účinnosti přestavby Čs. armády - Lidická v Klimkovicích. 2019/2020
 2. ŠKULAVÍK Tomáš. Křižovatka tř. 1. máje - Zborovská - Komenského v Hranicích. 2018/2019 (nedořešena)
 3. MLČOCH Robert. Křižovatka Frýdecká - Buničitá - Mostní v Ostravě. 2017/18
 4. FIBICH David. Křižovatka Smetanovo nábřeží - Přísady - Kropáčová v Hranicích. 2017/18
 5. PLOCOVÁ Kristýna. Křižovatka Těšínská - Třinecká v obci Těrlicko. 2017/18
 6. LIŠKA Ondřej. Křižovatka Hlučínská - Ratibořská v Opavě. 2016/17
 7. SVITAVSKÁ Lenka. Křižovatka Nádražní - Zahradní v Bruntále. 2016/17
 8. OBRUČA Tomáš. Křižovatka Ostravská - Slezská v Orlové. 2016/17
 9. TOMÁNEK Patrik. Křižovatka Výstavní - Halasova v Ostravě. 2015/16
 10. DAŠKOVÁ Hana. Křižovatka silnic II/448 a II/449 v Drahanovicích. 2015/16
 11. ZOUBEK David. Křižovatka silnic I/68 a II/648 v Horních Tošanovicích. 2015/16
 12. MÁCHA David. Křižovatka Nad Porubkou - rampa F (k ul. Rudná) v Ostravě. 2015/16
 13. NÁLEPA Jan. Křižovatka Mitrovická - Junácká - Na Popí v Ostravě. 2015/16 - 2016/17
 14. BOHAČÍK Lukáš. Křižovatka Michálkovická - Hladnovská v Ostravě. 2015/16
 15. NOVÁK Jakub. Křižovatka Hlavní - Mešnická - Osvobození - Zahrádkářská ve Vřesině. 2015/16
 16. BYSTRIANSKÝ Adam. Srovnání různých způsobů kapacitního posouzení okružních křižovatek. 2014/15 (nedořešena)
 17. ŠENKOVÁ Eva. Porovnání různých typů sčítacích zařízení. 2014/15
 18. RYMAN René. Křižovatka Sokolovská - Slavíkova - Ježkova v Ostravě-Porubě. 2014/15
 19. ŽÁKOVÁ Tereza. Křižovatka silnic III/05715 a III/04815 v Bernarticích nad Odrou. 2014/15
 20. FÁBRY Jakub. Křižovatka silnic II/471 a III/4712 v obci Rychvald. 2014/15
 21. AUDY (roz. KLÉZLOVÁ) Markéta. Analýza bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce v Ostravě. 2012/13 - 2013/14
 22. DROBNÁ Veronika. Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Novinářská - U Stadionu v Ostravě. 2013/14
 23. POSTRZEDNIKOVÁ Iva. Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Dělnická - Fryštátská v Havířově. 2013/14
 24. ZEDNÍK Zdeněk. Analýza bezpečnosti silničního provozu na okružní křižovatce v Olomouci (silnice I/35). 2013/14
 25. SUROVČÍK Marek. Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Ostravská - Karvinská - Těšínskáv obci Těrlicko. 2012/13
 26. VYMYSLICKÝ Matěj. Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Břetislavova - Stromořadní - Šilingrova v Břeclavi. 2012/13
 27. NAVRÁTIL Petr. Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce Havlíčkova - Wolkerova - Krapkovav Olomouci. 2012/13
 28. KRÁTKÝ Petr. Analýza bezpečnosti provozu na křižovatce Československé armády - Lidická v Klimkovicích. 2011/12
 29. JURÍKOVÁ Kateřina. Návrh úprav na křižovatce silnic II/490 a II/492 (Biskupice). 2011/12
 30. PIŠTEK Petr. Posouzení průjezdnosti okružních křižovatek jízdními soupravami typu LHV. 2011/12
 31. TEICHMANN Lukáš. Simulace provozu na křižovatkách 17. listopadu - Hlavní třída a 17. listopadu - Dr. Slabihoudka v Ostravě-Porubě. 2011/12
 32. VALEČEK Lukáš. Interakce okružní a světelně řízené křižovatky. 2010/11
 33. PTÁČEK Jiří. Interakce neřízené a světelně řízené křižovatky. 2010/11
 34. DEJ Martin. Návrh úprav na okružní křižovatce Rožnovská - Masarykova - Nádražní ve ValašskémMeziříčí. 2010/11
 35. PAZDZIORA Michal. Návrh úprav na křižovatce Hlučínská - Petřkovická v Ostravě. 2010/11
 36. PLECÁK Martin. Návrh úprav křižovatky na ulici Bílovecká u Hornbachu v Ostravě-Svinově. 2010/11

Ukončené (na FS, VŠB-TUO):

 1. CIVÍN Karel. Návrh úprav na křižovatce 26. dubna - Porubská v Ostravě-Martinově. 2010/11
 2. MÍČEK Martin. Návrh úprav na křižovatce Výstavní - Halasova v Ostravě-Víkovicích. 2010/11
 3. KŘEPELKA Pavel. Návrh na stavebně-technické úpravy křižovatky Lidická - Čsl. armády ve městě Šumperk. 2008/09
 4. STRAKOŠ Ondřej. Stavebně-technické úpravy křižovatky Francouzská - Polská v Ostravě-Porubě.2008/09
 5. MOJŽÍŠ Pavel. Posouzení a návrh úprav organizace a řízení dopravy na křižovatce Jejkovská brána - Smila Osovského - Bedřicha Václavka - Soukenická v TřebíčI. 2008/09
 6. TVRDÝ David. Posouzení a návrh úprav organizace a řízení dopravy na křižovatce Hladnovská - Michálkovická - Keltičkova v Ostravě. 2007/08
 7. BADAL Stanislav. Zklidňování dopravy na vybraných místech v okrese Šumperk. 2007/08
 8. TUREK, Michal. Analýza a návrh úprav křižovatky Dolní - Kralická (U Rodenů) ve městě Prostějov. 2006/07
 9. KUBÍČEK Jan. Multimediální učební pomůcka pro studium předmětu „Dopravní geografie“. 2006/07
 10. KOZEL Jiří. Posouzení a návrh úprav organizace a řízení dopravy na křižovatce Slezská - Staroměstská ve Frýdku-Místku. 2006/07
 11. HRDLIČKOVÁ Jitka. Studie možností organizace silničního provozu formou zón Tempo 30 v obytných oblastech města Vyškov. 2006/07
 12. BITTNER Miroslav. Bezpečnost chodců na ulici Ostravská ve Frýdku-Místku. 2006/07
 13. MALINOVSKÝ Lubomír. Zajištění bezpečnosti chodců na ulici Havířská v Karviné. 2005/06
 14. VEČEREK Petr. Návrh úprav na průtahu obcí Kravaře na vybraném úseku. 2005/06
 15. BERNÁT Petr. Technické úpravy systému parkování. 2004/05
 16. HRDLIČKOVÁ Jitka. Analýza bezpečnosti účastníků silničního provozu na železničních přejezdech.2004/05
 17. VARGA Patrik. Analýza bezpečnosti silničního provozu na přechodech pro chodce. 2004/05
 18. MLČOCH Lubomír. Bezpečnost účastníků silniční dopravy na zastávkách MHD. 2004/05
 19. ŠÍMA Ladislav. Zajištění bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce přes ulici Českobratrskou v úseku Nádražní - Sokolská v Ostravě. 2004/05
 20. RIESS Pavel. Obecná analýza forem řízení silničního provozu na železničních přejezdech z hlediska bezpečnosti. 2004/05
 21. NOWÁK Jiří. Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. 2003/04
 22. PIŠTECKÝ Jiří. Analýza bezpečnosti silničního provozu na vybraných železničních přejezdech. 2003/04
 23. MAREČEK Libor. Bezpečnost silničního provozu na vybraných přechodech pro chodce ve Vsetíně. 2002/03
 24. SZTURC Stanislav. Změny v dopravní obslužnosti města Orlová. 2002/03
 25. CUPKOVÁ Zuzana. Provozně-ekonomické posouzení rozšíření autobusové sítě v Českém Těšíně. 2002/03
 26. URUBEK Pavel. Návrh dopravního řešení pro integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje pro obvody pověřených obcí s rozšířenou působností Kyjovsko a Hodonínsko. 2002/03
 27. VORÁČ Jiří. Změny v MHD - problematika zakládání nových linek. 2001/02

   
   
   
   
   
  13/5/2021