PROFESSIONAL SPECIALIZATION
(Odborné zaměření)


 

I deal with transport and especially road transport, for example with following areas:

 • Traffic Engineering

 • Transport Constructions

 • Transport Modelling

 • Road Traffic Safety

 • Psychology in Transport

 • Mass Passenger Transport

 • Transport Geography

 • Transport Telematics

 • Geoinformatics in Transport

V rámci své odborné činnosti se zabývám dopravou a to především tou silniční, například těmito okruhy:

 • Dopravní inženýrství

 • Dopravní stavitelství

 • Modelování dopravy

 • Bezpečnost silniční dopravy

 • Psychologie v dopravě

 • Hromadná osobní doprava

 • Dopravní geografie

 • Dopravní telematika

 • Geoinformatika v dopravě

   
   
   
   
  22/5/2021