PROJECTS AND GRANTS
(Projekty a granty)


RESEARCH PROJECTS
(VaV projekty)

 

Aktuální projekty:

 1. Simulace silničního provozu ovlivněnného průjezdem nadrozměrného nákladu. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2021, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2021)

 2. Podrobná analýza obrazu z UAV pro dopravní průzkumy. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2021, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (2021

 3. Dlouhodobé monitorování silnice II/451 v obci Vrbno pod Pradědem - Karlovice, nová technologie. Smluvní výzkum č. HS2271901. Objednatel Správa silnic Moravskoslezského kraje. FAST, VŠB-TUO (2019-2025)

 4. Účinné semi-pravděpodobnostní metody při návrhu a posouzení konstrukcí. Projekt TAČR EPSILON č. TH04010138. MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. (2019-2022)

Ukončené projekty:

 1. Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů. Projekt TAČR ZÉTA č. TJ02000167. FAST, VŠB-TUO (MENTOR PROJEKTU, 2019-2021)

 2. Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy. Projekt TAČR ÉTA č. TL02000173. FAST VŠB-TUO  + Centrum kvality bydlení, z.s. (2020)

 3. Simulace provozu na turbo-okružních křižovatkách. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2020, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2020)

 4. Pokročilá analýza zpracování videa z UAV pro dopravní průzkumy. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2020, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (2020)

 5. Posouzení dopravní situace na ulici Slaměníková, Brno. Znalecký posudek č. ZU-FAST_223/2020. Objednatel ASTOM TRADE s.r.o. Brno. Znalecký ústav FAST, VŠB-TUO (2020)

 6. Výzkum světelně řízených křižovatek s funkcí U-turn z hlediska stavebního uspořádání, kapacity a bezpečnosti provozu. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2019, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2019)

 7. Výzkum stavebního uspořádání nestandardních typů křižovatek. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2019, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (2019)

 8. Výzkum problematických železničních přejezdů z hlediska stavebního uspořádání a bezpečnosti provozu. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2018, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2018)

 9. Výzkum mimoúrovňových křižovatek z hlediska stavebního uspořádání a bezpečnosti provozu. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2018, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (2018)

 10. Analýza propustků z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a železnicích. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2017, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2017)

 11. Vliv stavebního uspořádání okružních křižovatek s cyklistickou dopravou na bezpečnost a kapacitu. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2017, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (2017)

 12. Monografie „Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy“. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2016, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2016)

 13. Posouzení vhodnosti použití vybraných stavebních prvků na spirálových okružních křižovatkách. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2016, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (2016)

 14. Výzkum průpletových úseků na pozemních komunikacích. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2015, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (2015)

 15. Posouzení účinnosti úprav na vybraných typech křižovatek z hlediska jejich bezpečnosti a kapacity. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2014, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2014)

 16. Posouzení účinnosti připojovacího pruhu vlevo od průběžného pruhu křižovatky na bezpečnost a plynulost provozu s využitím mikrosimulace. Výzkumný projekt podporovaný v rámci koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2013, přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2013)

 17. Vliv podélného parkování na bezpečnost a kapacitu pozemní komunikace v mezikřižovatkovém úseku. Projekt z příspěvků MŠMT ČR na podporu tvůrčí činnosti podle ukazatele F přidělených VŠB-TU Ostrava pro rok 2012. FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2012)

 18. Studie dopravního značení Hlavní třídy v Ostravě-Porubě. Smluvní výzkum. Objednatel Statutární město Ostrava, Úřad mstského obvodu Poruba. FAST, VŠB-TUO (2012)

 19. Využití geografických informačních systémů k pasportizaci stavebních objektů pozemních komunikací na poddolovaném území (úkol č. 1321-P6). CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (2011)

 20. Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod. CG911-008-910. Poskytovatel: Ministerstvo dopravy, Hlavní příjemce: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009-2010

 21. DALPO - Zvýšení propustnosti dálnice při dopravních omezeních. Projekt č. CG911-034-120. Poskytovatel: Ministerstvo dopravy, Hlavní příjemce: ČVUT Praha, Další příjemce ELTODO EG, a.s. Praha, 2009)

 22. Aplikace měřících zařízení sloužících pro zjišťování charakteristik dopravního proudu v silniční dopravě. Projekt 4. interní grantové soutěže Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2009)

 23. Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Projekt výzkumu a vývoje č. 1F42I/060/120 (řešitel EDIP s.r.o., Liberec):

  • vyhledávací studie neřízených úrovňových křižovatek v Ostravě a okolí (2005)

  • příloha do redakční zprávy projektu: Křivda, Vladislav: Výsledky kapacitních výpočtů na malých okružních křižovatkách (2005)

 24. Návrh metodiky financování dopravní obslužnosti. Projekt GAČR č. 103/04/0476, FS, VŠB-TUO (2004-2006)

 25. Monitorování chování účastníků silniční dopravy. Interní doktorský grant, FS, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2000)

 26. Význam zavádění malých a velkých okružních křižovatek. Interní doktorský grant, FS, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 1999)

  
EDUCATION PROJECTS
(Pedagogické projekty)

 

Aktuální projekty:

 1. Multimediální učební pomůcka do předmětu Stavební stroje a mechanismy. Projekt IRP č. 2/2021/RPP-TO-1/a. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2021)

 2. Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava - část 3. Projekt Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. (2021)

Ukončené projekty:

 

 1. Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování. Projekt IRP č. 1/2020/RPP-TO-1/d. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2020)

 2. Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava - část 2. Projekt Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. (2020)

 3. Inovace předmětu Software pro dopravní stavby. Projekt IRP č. 23/2019/RPP-TO-1/a. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava (2019)

 4. Analýza dopravně problematických míst ve městě Ostrava - část 1. Projekt Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. (2019)

 5. Technika budoucnosti. Projekt OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338. VŠB-TUO (2017-2019)

 6. Virtuální vzdělávání v dopravě. Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0462. VŠB-TUO + Univerzita Pardubice (2014)

 7. Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství. Projekt č. NFP22410320094. FAST VŠB-TUO + ŽUŽI (2013-2014)

 8. Inovace studijního programu Stavební inženýrství. Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0260, FAST, VŠB-TUO (2012-2016)

 9. Svět techniky - Science and Technology Centrum. OP Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt č. CZ.1.05/3.2.00/09.0185. Podnikatelský inkubátor. Centrum podpory inovací, VŠB-TUO; tvorba výukových hodin (2012-2013)

 10. Zřízení a rozvoj laboratoře pro výuku dopravního inženýrství. Projekt FRVŠ č. 1386/2012/A/a, FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2012)

 11. Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel. Projekt FRVŠ č. 928/2012/F1/d, FAST, VŠB-TUO (2012)

 12. Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek. Projekt FRVŠ č. 2206/2011/F1/d, FAST, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2011)

 13. Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/3.2.07/02.0060, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, FAST VŠB-TUO + ČKAIT (2011-2013)

 14. Rozvoj v oboru dopravní inženýrství. Projekt ESF č. CZ.1.07/2.3.00/09.0144, tvorba učebních opor (FS, VŠB-TUO, 2010-2012):

  • "Simulace provozu v silniční dopravě za účelem předcházení nebezpečných situací"

  • "Analýza jízdy vozidel při průjezdu okružní křižovatkou s využitím software"

  • "Videoanalýza konfliktních situací jako nástroj pro snižování dopravní nehodovosti“

  • „Alternativní řešení okružních křižovatek za účelem snižování dopravní nehodovosti“

  • „Systémy P+R - cesta k bezpečnějším komunikacím velkoměst“

  • „Bezpečnost chodců – analýza konfliktních situací a moderní řešení přechodů pro chodce“

 15. Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů – ROMODIS. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07./2.3.00/09.0102. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (2009-2012)

 16. E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů – modul Základy dopravy. Vzdělávací projekt ESF č. CZ.04.01.3/.2.15.2/0326, FS, VŠB-TUO (2007)

 17. Zvyšování kvalifikace v oblasti doprava – modul Manažer silniční dopravy. Vzdělávací projekt ESF č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0331, FS, VŠB-TUO (2007)

 18. Multimediální studijní materiály pro prezenční i kombinovanou formu studia předmětu Městská hromadná doprava. Projekt FRVŠ č. 3118/2006/F1/d. FS, VŠB-TUO (2006)

 19. Studijní multimediální materiály pro výuku předmětu Organizace a řízení dopravy. Projekt FRVŠ č. 1661/2005/F1/d. FS, VŠB-TUO (HLAVNÍ ŘEŠITEL, 2005)

      
FAST, VŠB-TUO = Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava
FS, VŠB-TUO = Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  22/5/2021