BOOKS
(Učebnice/Knihy/Monografie)


 


 

MONOGRAPH (Monografie):

 

KRIVDA Vladislav, PETRU Jan, MAHDALOVA Ivana, ZITNIKOVA Katerina. Evaluation Intersection Building Elements Using Video Analysis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2016, 184 p. Monograph. ISBN 978-80-248-3995-0 (in Czech).

 

 Monograph deals possibilities of evaluation of inappropriately designed building elements on intersections using video apparatus and following analysis of video records. Two areas for using video analysis are described: firstly for monitoring conflict situations by reasons of inappropriately designed building elements on intersections, and secondly for monitoring vehicles of excessive and oversized transportation especially on roundabouts.

 

KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan, MAHDALOVÁ Ivana, ŽITNÍKOVÁ Kateřina. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 184 s. Monografie. ISBN 978-80-248-3995-0. 

 

Monografie se zabývá možnostmi hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách a to s využitím videoaparatury a následné analýzy videozáznamů. Jsou zde popsány dvě oblasti, kde lze videoanalýzy využít: nejprve při sledování konfliktních situací způsobených nevhodně navrženými stavebními prvky na křižovatkách a poté při sledování vozidel přepravy nadměrného a nadrozměrného nákladu především na okružních křižovatkách.

 

 

 
 

BOOK CHAPTER (Kapitola v knize):

  

MAHDALOVA Ivana, KRIVDA Vladislav. Traffic Safety at Roundabouts in the Czech Republic. In: Road and Traffic Safety: Practices, Role of Human Behavior and Effective Programs (Editor: Daniel Hughes). New York: Nova Science Publishers, Inc., USA, 2015 print (2014 e), p. 23-48. Book Chapter. ISBN 978-1-63463-115-0.

 

https://www.loot.co.za/product/daniel-hughes-road-traffic-safety/lndt-3075-g000


 

UNIVERSITY TEXTBOOK (Vysokoškolská učebnice):

 

KRIVDA Vladislav, OLIVKOVA Ivana, PALO Jozef, RICHTAR Michal. Transport Telematics. Zilina: University of Zilina, Slovakia, 2009, 384 p. University textbook. ISBN 978-80-8070-981-5 (in Czech).

 

KŘIVDA Vladislav, OLIVKOVÁ Ivana, PAĽO Jozef, RICHTÁŘ Michal. Dopravní telematika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2009, 384 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-8070-981-5.

   
  20/5/2021