TEXTBOOKS
(Skripta a výukové materiály)


 

CZECH TEXTBOOKS (České skripta a výukové materiály):  

 1. KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan. Software pro dopravní stavby. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2013-2018, 141 s.

 2. PETRŮ Jan, KŘIVDA Vladislav. Křižovatky (vybrané statě). Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2013-2018, 152 s.

 3. KŘIVDA Vladislav. Projektování logistických systémů (systémy kombinované přepravy). Výukový materiál vytvořený v rámci projektu OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0260 Inovace studijního programu Stavební inženýrství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2016, 74 s.

 4. KŘIVDA Vladislav. Software v dopravě. Výukový materiál vytvořený v rámci projektu OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0260 Inovace studijního programu Stavební inženýrství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2013, 350 s.

 5. MAHDALOVÁ Ivana, KŘIVDA Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Výukový materiál vytvořený v rámci projektu OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/28.0260 Inovace studijního programu Stavební inženýrství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2013, 447 s.

 6. MAHDALOVÁ Ivana, KŘIVDA Vladislav, KRAMNÝ Jan. Výukové materiály modulu Dopravní stavitelství - Vzdělávací program pro stavební inženýry. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012, 108 s. ISBN 978-80-248-2896-1 (Vydáno v rámci projektu OPVK č. CZ.1.07/3.2.07/02.0060 "Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji".)

 7. KŘIVDA Vladislav. Metody dopravního prognózování I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 185 s. ISBN 978-80-248-2121-4.

 8. KŘIVDA Vladislav. Organizace a řízení dopravy II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 154 s. ISBN 978-80-248-2123-8.

 9. OLIVKOVÁ Ivana, KŘIVDA Vladislav, RICHTÁŘ Michal, KRAJČÍR Dušan. Dopravní telematika II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 156 s. ISBN 978-80-248-1932-7.

 10. ŠKAPA Petr, KŘIVDA Vladislav, OLIVKOVÁ Ivana, RICHTÁŘ Michal, KRAJČÍR Dušan. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 492 s. ISBN 978-80-248-1499-5 (Vydáno v rámci vzdělávacího projektu ESF č. CZ.04.01.3/.2.15.2/0326 "E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů".)

 11. SUROVEC Pavel, MATĚJKA Rostislav, ŠKAPA Petr, ROJÍČEK Eduard, OLIVKOVÁ Ivana, KŘIVDA Vladislav, RICHTÁŘ Michal, KRAJČÍR Dušan. Manažer silniční dopravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 211 s. ISBN 978-80-248-1447-6 (Vydáno v rámci vzdělávacího projektu ESF "Zvyšování kvalifikace v oblasti Doprava".)

 12. KŘIVDA Vladislav, ŠIROKÝ Jaromír. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 82 s. ISBN 80-248-1269-X.

 13. KŘIVDA Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3; dotisk z roku 2007: ISBN 978-80-248-1253-3.

 14. FOLPRECHT Jan, KŘIVDA Vladislav. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 158 s. ISBN 80-248-1030-1.

 15. KŘIVDA Vladislav, FOLPRECHT Jan, OLIVKOVÁ Ivana. Dopravní geografie I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 146 s. ISBN 80-248-1020-4.

 16. FOLPRECHT Jan, KŘIVDA Vladislav, FRIČ Jindřich, OLIVKOVÁ Ivana. Městská hromadná doprava (vybrané statě). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, 124 s. ISBN 80-248-0769-6.

 17. KŘIVDA Vladislav, OLIVKOVÁ Ivana, FRIČ Jindřich. Dopravní telematika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, 118 s. ISBN 80-248-0767-X.

 18. DANĚK Jan, KŘIVDA Vladislav. Základy dopravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, 192 s. ISBN 80-248-0410-7; dotisk z roku 2007: ISBN 978-80-248-0410-1.

20/5/2021