MULTIMEDIA EDUCATION MATERIALS
(Multimediální výukové materiály)


 

CZECH MULTIMEDIA EDUCATION MATERIALS (České multimediální výukové materiály):  

  1. KŘIVDA Vladislav, MÁCHA David, FIBICH David, ŽEMBA Vojtěch. Stavební stroje a mechanismy. Vytvořeno v rámci projektu IRP č. 2/2021/RPP-TO-1/a "Multimediální učební pomůcka do předmětu Stavební stroje a mechanismy". Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2021 (https://sites.google.com/view/krivda-irp-ssm)

  2. KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan, MÁCHA David. Dopravní modelování. Vytvořeno v rámci projektu IRP č. 1/2020/RPP-TO-1/d "Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování". Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2020 (https://sites.google.com/site/dopravnimodelovanirpp2020)

  3. PETRŮ Jan, KŘIVDA Vladislav. Software pro dopravní stavby. Vytvořeno v rámci projektu IRP č. 23/2019/RPP-TO-1/a "Inovace předmětu Software pro dopravní stavby". Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2019 (https://swds.webnode.cz

  4. MAHDALOVÁ Ivana, KŘIVDA Vladislav, ŠKVAIN Václav. InVision pro AutoTURN. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ č. 928/2012/F1/d „Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel“. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2012

  5. KŘIVDA Vladislav, ŠKVAIN Václav. Městské komunikace a křižovatky. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ č. 2206/2011/F1/d „Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek“. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, 2011

  6. RICHTÁŘ Michal, KŘIVDA Vladislav, OLIVKOVÁ Ivana. Městská hromadná doprava. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ č. 3118/2006/F1/d „Multimediální studijní materiály pro prezenční i kombinovanou formu studia předmětu Městská hromadná doprava“. Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2006

  7. KŘIVDA Vladislav, FRIČ Jindřich. Organizace a řízení dopravy. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ č. 1661/2005/F1/d „Studijní multimediální materiály pro výuku předmětu Organizace a řízení dopravy“. Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2005

20/5/2021