SČÍTACÍ KARTY NU-METRICS NC-200

 

Sčítací karty NU-METRICS NC-200 slouží pro zjišťování rychlosti vozidel na pozemních komunikacích a pro měření intenzit a složení dopravního proudu. Sčítací karta se instaluje přímo na vozovku do středu sledovaného jízdního pruhu. Kartu je nutno přikrýt speciálním gumovým krytem, který se do vozovky uchytí několika šrouby.

 

Sčítací karta NU-METRICS NC-200 s krytem [1]:

 

Sčítací karta NC-200 využívá pro detekci počtu, rychlosti a typu vozidel technologie VMI (Vehicle Magnetic Imaging). Pro nastavení parametrů měřícího zařízení, export naměřených dat a jejich vyhodnocení je určen software (HDM) Higway Data Management.

 

Karta umožňuje rozdělení vozidel do 13 délkových klasifikačních skupin a do 15 rychlostních skupin. Sčítací karta NC-200 dokáže detekovat vozidlo jedoucí rychlostí od 13 do 193 km/h.

 

Samotné měřící zařízení je umístěno v pevném hliníkovém obale, jeho rozměry jsou 181 x 118 x 12,7 mm a hmotnost 0,59 kg. Zařízení je schopno pracovat v teplotním intervalu od -20oC do +60oC. Paměť má kapacitu 3 MB, což umožňuje zapsat informace cca o 300 000 vozidlech. Lithiová dobíjecí baterie by měla vydržet cca 21 dní měření.

 

Následující obrázky ukazují fotografie jedné sady sčítací karty NU-METRICS NC-200, včetně potřebného příslušenství (tj. sada na dobíjení baterie, datové kabely, instalační CD se softwarem HDM a gumový kryt.

 

Sčítací karta NU-METRICS NC-200 a příslušenství [2]:

 

 

Sčítací karta NU-METRICS NC-200 - horní a boční pohled (vlevo) a spodní pohled (vpravo) [2]:

    

 

 

Sčítací karta NU-METRICS NC-200 - gumový kryt při horním (vlevo) a spodním pohledu (vpravo) [2]:

   

 

 

Porovnání sčítací karty NUMETRICS NC-200 s lidkou rukou ukazuje následující obrázek. Karty nainstalované na vozovce prezentují další obrázky. Poslední obrázek ukazuje starší typ sčítací karty NC-30x, která se vkládala do předem připravené drážky ve vozovce.

 

Sčítací karta NU-METRICS NC-200 - porovnání velikosti s lidkou rukou [3]:

 

Sčítací karta NU-METRICS NC-200 - instalace na vozovku [3]:

 

 

Příklad použití sčítacích karet NC-200 [1] 

    

 

 

Použití starších sčítacích karet NC-30x [3]:

 

 

Software Highway Data Management 

 

Specializovaný software Highway Data Management (déle také HDM) slouží k nastavovaní parametrů sčítací karty NU-METRICS NC-200 potřebných k provedení dopravního průzkumu. Dále slouží ke stažení dat z karty do počítače a k jejich vyhodnocení. Výstupem jsou poté přehledné grafy a tabulky. Tento software je dodáván v angličtině.

 

Program pracuje pod operačním systémem Windows (2000, XP, Vista, 7), vyžaduje 128 MB paměti a 100 MB volného místa na disku pro instalaci programu.

 

 

Hlavní okno programu HDM (jak ukazuje následující obrázek) je rozděleno na dvě základní části. V levé části se zobrazují tzv. katalogy (resp. databáze) a v pravé tzv. studie, které jsou součástí katalogů.

 

Katalogy a studie [4]: 

 

Každá studie pak obsahuje protokol o naměřených datech, vč. potřebných informací jako je místo a doba měření atp. Příklad studie ukazuje následující obrázek.

 

Příklad studie [4]: 

 

 

Kliknutím na studii pravým tlačítkem se zobrazí místní nabídka. Výběrem příkazu Edit Header lze údaje o studii editovat (viz následující obrázek). Mimo jiné zde nastavujeme přesný začátek a konec měření (s přesnotí na sekundu), místo měření apod.

 

Okno "Edit Header" [4]:

 

 

Po výběru příkazu "--- NC 100/200 and trans-Q Only ---" z místní nabídky a potvrzení dalšího příkazu "Derive New Study" se otevře následující okno. Zde je možné z již existující studie vytvořit novou upravenou studii. Tento příkaz je využitelný v případě, chceme-li některé parametry (např. nastavení délkových a rychlostních skupin vozidel) využít pro další studii. 

 

Okno "Derive s New Study from an existing Study" [4]: 

 

Konfigurace rychlostních anebo délkových skupin vozidel se provede v oknech, která jsou zobrazená na následujících obrázcích. Tato okna se vyvolají kliknutím na ikony u příslušného parametrů - tj. v případě nastavení rychlostních skupin jde o parametr "Speed Bins" (ikona je v pravo vedle tabulky) a pro nastavení délkových skupin pak parametr "Length Bins" (viz předchozí obrázek).

 

 

Nastavení rychlostních skupin vozidel (vlevo) a délkových skupin vozidel (vpravo) [4]:

   

 

Pro nastavení paramentů sčítací karty zvolíme v hlavním menu příkaz Histar/Program, který vyvolá následující okno:

 

 

Pro načtení dat ze sčítací karty NU-METRICS NC-200 zvolíme z hlavního menu příkaz Histar/Read - viz následující obrázek:

 

 

V otevřeném okně je nutné vybrat správné sčítací zařízení (zde NC200):

 

Po potvrzení OK jsme vyzváni k připojení sčítací karty příslušnými kabeli k počítači:

 

 

 

Průběh načítání karty znázorňuje následující obrázek:

 

 

Jak již bylo uvedeno výše výstupem jsou data zpracována v tabulkách, zprávách či grafech. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny další příklady:

 

Výstupy z programu HDM - souhrnná zpráva (vlevo) a graf (vpravo) [4]:

    

 

Výstupy z programu HDM - různé typy grafů [4]:

   

 

 

 

 

Zdroje:

[1] www.vaisala.com

[2] Laboratoř dopravního inženýrství, Katedra dopravního inženýrství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

[3] Ostravské komunikace, a.s.

[4] Manuál ke sčítacím kartám NU-METRICS NC-200; Software Vaisala Highway Data Management