PODĚKOVÁNÍ

 

Autoři by na tomto místě rádi poděkovali především Fondu rozvoje vysokých škol za poskytnutí finanční podpory, bez které by předložená multimediální pomůcka nevznikla. Poděkování náleží také Fakultě stavební, VŠB-TU Ostrava za umožnění podmínek pro vytváření této pomůcky.

Autoři.