Projekty


 

Katedra dopravního stavitelství řeší, příp. řešila tyto vybrané projekty:

 

Projekt xxxxx

Projekt FRVŠ č. 928/2012/F1/d Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel:

Projekt FRVŠ č. 1386/2012/A/a Zřízení a rozvoj laboratoře pro výuku dopravního inženýrství:

Projekt CZ.1.07/2.3.00/09102 Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (ROMODIS):

Projekt FRVŠ č. 572/2011/F1/a Inovace předmětu Projetování silnic a dálnic:

Projekt FRVŠ č. 2206/2011/F1/d Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek:

Projekt č. CG911-008-910 Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod: