ÚLOHY DO CVIČENÍ

Na této stránce naleznete úlohy do cvičení, při kterých využijete sčítací zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200. Níže uvedené úlohy lze také vhodně kombinovat.

 

ÚLOHA č. 1:
Dopravní průzkum složení a rychlosti dopravního proudu sčítacím zařízením Viacount II, sčítací kartou NU-METRICS NC-200 a pomocí ručního měření

 

ÚLOHA č. 2:
Porovnání výsledků měření sčítacím zařízením Viacount II v různých polohách měření ("boční" a "bočně-horní")

 

ÚLOHA č. 3:
Porovnání výsledků měření sčítacím zařízením Viacount II v poloze měření "horní" s jinými polohami

 

ÚLOHA č. 4:
Měření sčítacími zařízeními Viacount II umístěnými po obou stranách pozemní komunikace

 

ÚLOHA č. 5:
Měření sčítacím zařízením Viacount II při současném sledování naměřených dat v terénu

 

ÚLOHA č. 6:
Měření rychlosti dopravního proudu na světelné křižovatce sčítacími kartami NU-METRICS NC-200 a pomocí ručního měření