JPG

doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

PERSONAL WEBSITE - Osobní webové stránky


CONTACTS
Kontakty
  UNDER CONSTRUCTION
STRÁNKY VE VÝSTAVBĚ
 
CURRICULUM VITAE (Životopis):
EDUCATION
Vzdělání
WORK EXPERIENCE
Praxe
COURSES, CERTIFICATES
Kurzy, školení, osvědčení
MEMBERSHIPS
Členství
 
PEDAGOGICAL ACTIVITIES (Pedagogická činnost):
TEACHING
Výuka
BACHELOR THESIS
Bakalářské práce
DIPLOMA THESIS
Diplomové práce
DOCTORAL STUDY
Doktorské studium
NEXT PEDAGOGICAL ACTIVITIES
Další pedagogická činnost
PROFESSIONAL ACTIVITIES (Odborná činnost):
PROFESSIONAL SPECIALIZATION
Odborné zaměření
PROJECTS AND GRANTS
Projekty a granty
REVIEWS AND COMMENTARIES
Posudky a komnentáře
NEXT PROFESSIONAL ACTIVITIES
Další odborná činnost
 
PUBLICATIONS (Publikační činnost):
BOOKS
Učebnice/Knihy/Monografie
JOURNAL AND CONFERENCE PAPERS
Články v časopisech
a na konferencích
TEXTBOOKS
Skripta a výukové materiály
MULTIMEDIA EDUCATION MATERIALS
Multimediální výukové materiály
SIGNIFICANT CITATIONS
Významné citace

Last update: 22 May 2021

Poslední aktualizace: 21. 5. 2021