PERSONAL WEBSITE (Osobní webové stránky)

CONTACTS (Kontakty)

 

CURRICULUM VITAE (Životopis):

- EDUCATION (Vzdělání)

- WORK EXPERIENCE (Praxe)

- COURSES, CERTIFICATES (Kurzy, školení, osvědčení)

- MEMBERSHIPS (Členství)

 

PEDAGOGICAL ACTIVITIES (Pedagogická činnost):

- TEACHING (Výuka)

- BACHELOR THESIS (Bakalářské práce)

- DIPLOMA THESIS (Diplomové práce)

- DOCTORAL STUDY (Doktorské studium)

- NEXT PEDAGOGICAL ACTIVITIES (Další pedagogická činnost)

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES (Odborná činnost):

- PROFESSIONAL SPECIALIZATION (Odborné zaměření)

- PROJECTS AND GRANTS (Projekty a granty)

- REVIEWS AND COMMENTARIES (Posudky a komentáře)

- NEXT PROFESSIONAL ACTIVITIES (Další odborná činnost)

 

PUBLICATIONS (Publikační činnost):

- BOOKS (Učebnice/Knihy/Monografie)

- JOURNAL AND CONFERENCE PAPERS
   (Články v časopisech a na konferencích)

- TEXTBOOKS (Skripta a výukové materiály)

- MULTIMEDIA EDUCATION MATERIALS
   (Multimediální výukové materiály)

- SIGNIFICANT CITATIONS (Významné citace)